#

Ruce pro pomoc o.p.s.


Obecně prospěšné služby – adresná pomoc potřebným.

Pomoc lidem, kteří se do problematické životní situace nedostali vlastním přičiněním a mají snahu postavit se znovu na vlastní nohy.

Adresná pomoc těm, kteří chtějí znovu stát na vlastních nohou.

Ruce pro pomoc o.p.s. pomáhá už od svého vzniku v roce 2004 v konkrétních případech zejména lidem, kteří se nikoli vlastním přičiněním dostali do životní situace, ze které se nemohou snadno dostat sami a přitom demonstrují vůli udělat vše ve svých silách pro to, aby svůj život znovu dokázali zvládat sami.

V takových případech rádi podáme vlastní pomocné ruce, abychom společně dokázali, že silou vůle s trochou pomoci lze životní obtíže a překážky překonat.

Naším hlavním cílem je pomáhat tam, kde naše pomoc může dopadnout na úrodnou půdu. Pomáháme jednotlivcům, kteří projevují aktivní zájem o vlastní osud a přistupují ke svému životu a svému okolí zodpovědně.

Vzdělávání - Samostatnost - Iniciativa

Podporujeme vzdělávání, osobní rozvoj člověka vedoucí k samostatnému informovanému kvalifikovanému rozhodování ve všech oblastech života jednotlivce.

Vybízíme k iniciativě a ukazujeme, že i nepříznivé podmínky lze změnit odhodláním spojeným s pílí, cílevědomostí a vytrvalostí.

Analýza - Náhled - Řešení - Dohled

Během praktické práce s naší cílovou skupinou jsme dospěli ke zkušenosti, že většina lidí, kteří se ocitnou v potížích, které se na první pohled zdají bezvýchodné, potřebuje pomoc zejména s objektivní analýzou své situace, částečně oproštěnou od subjektivního vhledu a naopak formulací možných řešení právě s ohledem na individuální osobnostní charakteristiky jednotlivce.

S těmito kroky naší cílové skupině dlouhodě pomáháme a následně dohlížíme na cestě k návratu do produktivní společnosti.

Naše projekty


Ruce pro pomoc pomáhá už od svého vzniku v roce 2004 v konkrétních případech zejména lidem, kteří se nikoli vlastním přičiněním dostali do životní situace, ze které se nemohou snadno dostat sami a přitom demonstrují vůli udělat vše ve svých silách pro to, aby svůj život znovu dokázali zvládat sami. V takových případech rádi podáme vlastní pomocné ruce, abychom společně dokázali, že silou vůle s trochou pomoci lze životní obtíže a překážky překonat.

  • Podpora diskriminovaným lidem
  • Podpora podnikání a seberozvoje
  • Pomoc při resocializaci
  • Pomoc v boji s lichváři
  • Ruce pro bydlení ve Zlíně
  • Boj proti lichvě a nemovitostní lichvě (tzv. neúměrnému zkrácení), poskytujeme podporu lidem, které lichváři připravili o nemovitost hluboce pod jejich tržní cenou a bez odpovídající finanční kompenzace https://www.epravo.cz/top/clanky/neumerne-zkraceni-a-lichva-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-83728.html, zajišťujeme finanční a procesní zázemí pro zrušení lichevního obchodu, po analýze případu převezmeme případná finanční rizika, zajistíme profesionální právní zastoupení, příp. investora, který nemovitost odkoupí za přiměřenou kupní cenu.

Kontakt


Ruce pro pomoc o.p.s.

IČO 27112756
Voctářova 2436/3b, 18000 Praha 8 - Libeň
+420777440010
+420555440040
ruce@ruce.eu