#

Ruce pro pomoc o.p.s.


Obecně prospěšné služby – adresná pomoc potřebným.

Pomoc lidem, kteří se do problematické životní situace nedostali vlastním přičiněním a mají snahu postavit se znovu na vlastní nohy.

#

Adresná pomoc těm, kteří chtějí znovu stát na vlastních nohou.

Ruce pro pomoc o.p.s. pomáhá už od svého vzniku v roce 2004 v konkrétních případech zejména lidem, kteří se nikoli vlastním přičiněním dostali do životní situace, ze které se nemohou snadno dostat sami a přitom demonstrují vůli udělat vše ve svých silách pro to, aby svůj život znovu dokázali zvládat sami.

V takových případech rádi podáme vlastní pomocné ruce, abychom společně dokázali, že silou vůle s trochou pomoci lze životní obtíže a překážky překonat.

Naším hlavním cílem je pomáhat tam, kde naše pomoc může dopadnout na úrodnou půdu. Pomáháme jednotlivcům, kteří projevují aktivní zájem o vlastní osud a přistupují ke svému životu a svému okolí zodpovědně.

Vzdělávání - Samostatnost - Iniciativa

Podporujeme vzdělávání, osobní rozvoj člověka vedoucí k samostatnému informovanému kvalifikovanému rozhodování ve všech oblastech života jednotlivce.

Vybízíme k iniciativě a ukazujeme, že i nepříznivé podmínky lze změnit odhodláním spojeným s pílí, cílevědomostí a vytrvalostí.

Analýza - Náhled - Řešení - Dohled

Během praktické práce s naší cílovou skupinou jsme dospěli ke zkušenosti, že většina lidí, kteří se ocitnou v potížích, které se na první pohled zdají bezvýchodné, potřebuje pomoc zejména s objektivní analýzou své situace, částečně oproštěnou od subjektivního vhledu a naopak formulací možných řešení právě s ohledem na individuální osobnostní charakteristiky jednotlivce.

S těmito kroky naší cílové skupině dlouhodě pomáháme a následně dohlížíme na cestě k návratu do produktivní společnosti.

Naše projekty


Ruce pro pomoc pomáhá už od svého vzniku v roce 2004 v konkrétních případech zejména lidem, kteří se nikoli vlastním přičiněním dostali do životní situace, ze které se nemohou snadno dostat sami a přitom demonstrují vůli udělat vše ve svých silách pro to, aby svůj život znovu dokázali zvládat sami. V takových případech rádi podáme vlastní pomocné ruce, abychom společně dokázali, že silou vůle s trochou pomoci lze životní obtíže a překážky překonat.

  • Podpora diskriminovaným lidem
  • Podpora podnikání a seberozvoje
  • Pomoc při resocializaci
  • Ruce pro bydlení ve Zlíně
  • Náš projekt “Ruce pro bydlení ve Zlíně”, s jehož realizací nám udělilo souhlas Statutární město Zlín, v rámci výzvy č. 80 (SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II.) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), získal finanční podporu Evropské unie. V rámci projektu bude pořízena část bytového domu na adrese Hornomlýnská 844, Zlín. Objekt se nachází v blízkosti centra města, je umístěn v běžné zástavbě s občanskou vybaveností v lokalitě, která nevede k segregaci cílové skupiny projektu a kde je zajištěna veřejná doprava. Stavebními úpravami bytového domu v rámci realizace projektu vznikne v bytovém domě 7 sociálních bytů, v nichž cílová skupina dosáhne na dostupné nájemní bydlení, které jí pomůže se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života komunity společnosti.

#

Kontakt


Ruce pro pomoc o.p.s.

IČO 27112756
Voctářova 2436/3b, 18000 Praha 8 - Libeň
+420728382974
ruce@ruce.eu